Contour BI

Contour BI – Интерактивтік репортингке, мәліметтерді талдауға және есептерді жариялауға арналған Business Intelligence платформасы.

Contour BI платформасы мәліметтердің барлық корпоративтік дереккөздеріне қатынауға, интеративтік есептерді және талдамалық порталдарды бағдарламасыз баптауға, десктопта, планшетте және смартфонда интерактивтік есептерду қарауға мүмкіндік береді. 

Contour BI түрлі салада шешімдердің кең көлемін жасауға мүмкіндік береді.

Contour BI қосады:

  • Contour BI Portal. Басшыларға, мамандарға және көптеген пайдаланушыларға интерактивтік есептерін интернетке/интранетке жариялауға арналған Web-сервер.
  • Contour Reporter. Есептерді құрастырушы, кәсіби талдаушылардың аспабы және пайдаланушыларды басқаруға  арналған бағдарлама.  
  • Contour Publisher.Жаңартулар мен есептерді жіберуді автоматтандыруға арналған командалық жолақ утилитасы.  
  • Contour DW. Мәліметтерді жинақтауға, сақтауға және оларды талдамалық және репортингтік бағдарламаларға беруге арналған мәліметтердің декларативтік сақтаушысы. 

  • Оңай орнатылады
  • Талдамалық шешімдер бағдарламалаусыз жылдам құрылады
  • Cube in-memory – жоғары жылдамдықтағы технология
  • Қарапайым браузерде деректердің мол көлемімен интерактивті жұмыс жүргізу
  • Мультиплатформалылылық – Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android
  • Дереккөздерінің молдығы - Oracle, MS SQL, PostreSQL, Excel, Access, CSV, IBM SPSS және т.б.

Толығырақ білу